O nás

Spoločnosť Stading s.r.o.

Spoločnosť STADING, spol. s r.o. bola založená v roku 1996 inžiniermi s dlhodobou praxou v oblasti priemyselných stavieb.
Dnes náš tím tvorí 6 stavebných inžinierov, ktorí Vám vyhotovia posúdenie a komplexný návrh nosných konštrukcií stavieb, ako aj kompletnú projektovú dokumentáciu častí architektúra a konštrukčná analýza pre všetky stupne jej spracovania, teda od zadania až po výrobnú dokumentáciu.
Našou doménou je prinášať dobré riešenia, ktoré stoja na strane investora. Snažíme sa poukazovať na predražené návrhy, šetriť čas a prácnosť na stavbe vhodným riešením. Cieľom nášho projektovania je podchytiť a predvídať komplikácie, či nepresnosti, ktoré sú práve tým miestom kde sa dajú ušetriť množstvá času a financií.
Veríme, že dôležitou cestou ku kvalitnej práci je sledovanie trendov a držanie kroku s moderným 21. storočím. Preto pri našej práci investujeme do kvalitných software-ov postavených na 3D modelovaní, ktoré nám pomáhajú udržať vysokú presnosť, spoľahlivosť, cit pre datail a tiež zamedziť nečakaným prekvapeniam pri realizácii.
Pracujeme spoľahlivo, dômyselne a efektívne.

Certifikát kvality

Spokojnosť zákazníka je jedným z rozhodujúcich kritérií hodnotenia výsledkov našej práce a meradlom kvality našich služieb. V snahe zabezpečiť kvalitu výsledných produktov našej firmy sa zamestnanci pravidelne zúčastňujú rôznych odborných školení.
Jednou zo záruk poskytovania kvalitných služieb je aj získanie certifikátu ISO 9001, ktorý firma Stading, spol. s r.o. poprvýkrát získala v roku 2007. Počnúc marcom 2011 v zavedenom systéme manažérstva kvality pokračujeme bez certifikácie.

ISO_sk

Spoznajte náš tím

Ing. Tibor Kiss st.

Konateľ spoločnosti / statik a projektant

Mail: stading@stading.sk
Tel.: +421 911 602 315

Ing. Dušan Zich

Konateľ spoločnosti / statik a projektant

Mail: stading@stading.sk

Ing. Szabolcs Bálint

statik a projektant

Mail: szbalint@stading.sk

Ing. Tibor Kiss ml.

statik a projektant

Mail: tkissjr@stading.sk
Tel.: +421 915 756 754

Ing. Vladimír Kajaba

statik a projektant

Mail: vkajaba@stading.sk

Ing. Ján Hrajnoha

statik a projektant

Mail: jhrajnoha@stading.sk

Prečo si vybrať nás

1

OUT OF THE BOX

Celé naše remeslo je odvodené od pravidiel a zákonov, ktoré majú svoj dôvôd. Rovnako aj v našej firme hľadáme, či naše návrhy a návrhy kontrolovaných projektov nevychádzajú zo zlých predpokladov a zle položených otázok. Naše riešenia vychádzajú mimo bežné hranice, pretože “Prečo?” je najdôležitejšia otázka.

2

ODBORNOSŤ

Všeobecne zaužívané omyly šírené ľuďmi z oboru aj mimo neho u nás nemajú miesto. Múdrosti našich dedov nikdy neblednú, pravda v našom obore je len jedna.

3

KROK S DOBOU

Vyvíjame maximálne úsilie držať krok s dobou v používaní kvalitných programov a extrémne presného 3D modelovania. Vďaka tomu Vám vieme napríklad stále kontrolovať, či nevznikajú kolízie našej konštrukcie s technológiou a inými profesiami aby ste nemali problémy na poslednú chvíľu.

4

FÉROVÉ CENY

Nosník z profilu HEM 1000 dlhý 24 metrov je ľahké nakresliť, ale pri cene za kilogram by ste boli hlúpo oklamaní. Jedna hala s piatimi rovnakými rámami a druhá rovnaká len dlhšia o ďalších 10 rámov majú rozdielnu hmotnosť ale pre nás sú rovnako pracné. My naceňujeme pracnosť miesto kilogramov, pretože tie nie sú v našej práci správny ukazateľ.

5

TÍMOVÝ DUCH A EFEKTIVITA

U nás si všetci uvedomujú, že ťahať čas nikomu nepomáha. Ani Vám, ani nám. Ak urobíme prácu svižne a energicky, môžeme za ten čas plniť klientom ich ďalšie požiadavky, prípadne sa vzdelávať a zlepšovať.

6

VŠETKO MÁ ZMYSEL

Nevieme odpovedať na dôvod riešenia myknutím ramien. Konštrukcia ja navrhnutá tak, ako je, z určitých praktických, materiálových, cenových, pevnostných alebo prognóznych dôvodov - často aj všetkých dokopy. To, čo robíme, má vždy svoj význam a otázky na obhajobu návrhu nás nemôžu zaskočiť.

0

PROJEKTOV

0

METROV PAPIERA

0

PREZLIEKANÍ MONTERIEK

0

ZODRATÝCH PC MYŠÍ