Cold Box Structure

V tomto prípade sa jedná o vežovú konštrukciu s nosným oceľovým skeletom. Zariadenie slúži na skvapaľnovanie plynov, je vysoké 36 m a pri modelovaní bolo dbané na kompletnú obslužnú funkcionalitu ako vnútorné rebírky, revízne otvory, prestupy potrubí aj spôsob transportu.