MSS – New Gerald Desmond Bridge

Klient:
Dátum: 2014
Miesto: Long beach, California, USA
Typ projektu:

Kategória projektov MSS (Movable Scaffolding System) je samostatná kategória, pri ktorej je cieľom vytvoriť tzv. Mostnú skruž, alebo formu, ktorá sa presúva na pilieroch budúceho mosta a do ktorej sa budúce mostné pole “vyleje” z betónu. Po vytuhnutí sa obria forma otvorí, presunie a pokračuje na ďaľšom poli.

V tomto prípade ide o jednu MSS z niekoľkých mostov po svete. Konštrukcie ako táto konštrukcii z našom portfóliu. Výrobné dokumentácie na tieto niekoľko sto tonové pohyblivé konštrukcie zhotovujeme taktiež v programe Tekla Structures