OL2K EBSM PLANT

Klient: The Kuwait Styrene Company KSCC
Dátum: 2006
Miesto: Kuvajt
Typ projektu: Nový petrochemický závod

Sústava výrobných a skladovacích objektov, potrubných mostov a spevnených plôch.
Spoločnosť Stading sa podielala na vypracovaní realizačného projektu ako externá firma. Spolupracovali sme na projektoch trafostanice, potrubných mostov, základov pod nádrže a spevnených plôch s drenážnymi kanálmi.

Objekty boli buď železobetónové –trafostanica, základy, alebo oceľové – potrubné mosty, technologické konštrukcie.