Rekonštrukcia parných krakovacích pecí

Klient:
Dátum: 2008
Miesto:
Typ projektu: Rekonštrukcia nosnej oceľovej konštrukcie s výmenou technológie

Ide o typickú priemyselnú oceľovú konštrukciu pre umiestnenie výrobných zariadení. Založená je na žel.bet. monolitickej doske. Konštrukcia vykazovala známky opotrebovania a bolo ju nutné preveriť na nové zaťaženia od novej technológie.
Projekt zahŕňal presné zameranie konštrukcie, vytvorenie modelu v programe Tekla, vytvorenie výpočtového modelu v programe StaadPro, posúdenie konšktrukcie s návrhom úprav a zosilnenia.