Sekcionálne schodisko nádrže

Klient:
Dátum: 06/2016
Miesto:
Typ projektu:

Úlohou bolo návrh, vykonštruovanie a odovzdanie detailnej výrobnej dokumentácie na schodisko zdvojenej veľkokapacitnej nádrže. Tento projekt patrí medzi tie, na ktoré radi spomíname.

Zvolili sme odmietnutie tradičného stáčania schodiskových schodníc, pretože to spôsobuje veľkú náročnosť na presný polomer, vnáša napätia a plasticitu do prvkov a navyše komplikuje prichytávanie pororoštových stupňov. Vďaka podkladu od strojných inžinierov, sme vyniesli do modelu tvar nádrže, na ktorú sme prichytili mnohouholníkovú konštrukciu schodiska, na ktorom boli jednotlivé ramená priame. Vďaka tomu bolo možné znížiť náklady na výrobu, skrátiť čas výroby OK a maximalizovať opakovateľnosť jednotlivých prvkov konštrukcie.

V tomto prípade boli pre výkresy montážnych zostáv použité rozvinuté pohľady na plášť nádrže, ktoré sprehľadnili spôsob montáže.