Vibrostoly

Klient:
Dátum: 11/2016
Miesto:
Typ projektu:

Viac strojná ako stavebná konštrukcia v tomto prípade, avšak vrámci 3D modelovania to pre nás nebola prekážka. Úlohou bolo existujúcu konštrukciu zamerať a vytvoriť model s menšími vylepšeniami, nakoľko pôvodný projekt bol starý a nekompletný. Výsledkom bola výrobná dokumentácia všetkých súčastí okrem strojnej technológie.