Projektová dokumentácia

  • Home
  • /
  • Projektová dokumentácia

Statický posudok

Posudky nosných konštrukcií naša firma dodáva v “diplomovkovej” kvalite od svojich začiatkov v roku 1996. V programe Staad Pro, ktorý je celosvetovo uznávaný a garatnuje správnosť výsledkov ako jeden z mála na svete, Vám vypracujeme výpočet potrebných dimenzií konštrukcie aby ste mohli spokojne spávať. I keď výsledkom posudku môže byť aj to nie príjemné ako prehlásenie o katastrofálnom stave konštrukcie alebo že daná stavebná úprava nie je možná, v našej firme týmto nekončíme. Súčasne s posudkom dávame klientom riešenia, ako dosiahnuť požadovaný efekt inak. Riešenie existuje vždy. Ešte ani jeden jediný klient neodišiel od nás smutný s negatívnym výsledkom. Často je potrebné zmeniť určité predpoklady a požadovaný efekt spoločne dosiahneme, pretože kde je vôľa, tam je cesta.

Viac informácií

Výrobná dokumentácia

Výrobné dokumentácie, alebo aj dielenské dokumentácie, sú našou mimoriadne silnou stránkou od roku 2008. Program Tekla Structures, ktorý ovládame na majstrovskej úrovni vytvára presný 3D model použiteľný aj do budúcna. Proces zhotovenia výrobnej dokumentácie prebieha od počiatku zhotovením modelu celej konštrukcie s presnosťou na desatinu milimetra. Vďaka tomu vieme vykresliť konštrukcie tak, že pri výrobe všetko zapadne do seba ako skladačka z lega.

Viac informácií

Realizačný projekt

Realizačné projekty sú základnou súčasťou každého projektu. Od zamerania existujúcej konštrukcie, cez návrh až po profesionálne výkresy Vám zhotovíme všetko. Naše výkresy výstuže a tvaru ŽB konštrukcií detailne a prehľadne popisujú spôsob vystuženia tak, aby robotníci na stavbe nepotrebovali nič ďalšie a mohli neprerušovane pracovať. Výkresy oceľových konštrukcií majú oveľa väčsiu hodnotu vo forme výrobnej dokumentácie, avšak sú tiež súčasťou realizácie a stavebného povolenia, ktorú Vám spracujeme ku spokojnosti.

Špeciality

Milujeme netradičné konštrukcie a požiadavky. Je to oživenie našej práce a vždy sa s Vami radi pustíme do niečoho “iného”. I keď by sa väčšinou v statike a stavbarine nič hýbať nemalo, vyskytnú sa občas aj konštrukcie pomerne strojného charakteru, do ktorých sa radi zaangažujeme. Takéto projekty nás vedia nabudiť novým elánom.