Statický posudok

  • Home
  • /
  • Statický posudok

Statický posudok

Statický posudok novej alebo existujúcej konštrukcie

Je dôležité rozlíšiť, či vo Vašom prípade potrebujete návrh alebo posudok. Odvíja sa od toho časová náročnosť aj cena. Statický návrh konštrukcie predstavuje vytvorenie nového riešenia alebo úpravu návrhu pre novú konštrukciu. Zväčša do prác vstupujeme s podkladmi od iných profesií. Práce v tomto prípade obsahujú návrh dimenzií / profilov nosných prvkov, ich priestorové rozloženie, spolupôsobenie a optimalizáciu.

Vo firme STADING plánujeme vopred a tam, kde predpokladáme v budúcnosti spoje, či montážne diely upravujeme návrhovanú konštrukciu tak, aby odzrkadlovala reálnu konštrukciu v budúcnosti. Pre väčšinu projektov je pravidlom, že takýto statický výpočet tvoríme ruka v ruke zároveň s projektom pre stavebné povolenie a/alebo realizačným projektom.

Statický posudok existujúcej konštrukcie obsahuje vyjadrenie autorizovaného statika ku stavu nosnej konštrukcie a jej bezpečnosť, rep. vplyv na možné ohrozenie životov, či majetku. Obsahuje aj vyjadrenie ku následkom plánovaných zásahov do existujúcej konštrukcie. Upozorňujeme, že právoplatným výsledkom statického posudku môže byť aj negatívne stanovisko!

Našou špecializáciou je prevažne priemyselný sektor, napriek tomu je dobrým príkladom statický posudok vyrezania otvoru do nosnej steny v bytovom dome. Takýto posudok vyžaduje kooperáciu všetkých susedov pod aj nad posudozvaným miestom, zohľadnenie zmeny tuhostných pomerov pre celú budovu a napriek dlhým hodinám odborných prác môže byť záverom posudku:

„Stavebný zákrok je neprípustné vykonať vzhľadom na pravdepodobné znehodnotenie majetku a ohrozenie životov.“

V spoločnosti STADING si zakladáme na skutočnej hodnote dodanej klientovi a preto – ak je to však možné – statický posudok od nás väčšinou obsahuje aj návrh riešenia. Toto riešenie je možné v ďalšom kroku rozvinúť v projekte stavebných úprav, aby by splnilo plánovanú funkciu.

Výpočet statiky v programe STAAD.Pro

Firma STADING zhotovuje každý výpočet v programe STAAD.Pro od spoločnosti Bentley, ktorý garantuje správnosť výsledkov. Spoločnosť Bentley pravidelne dodáva kontrolné výpočty Komisii pre jadrovú reguláciu Spojených Štátov Amerických – USNRC. Výpočtový Program STAAD.Pro je schváleným programom pre výpočty konštrukcií v jadrovej energetike. Sme jedni z mála, ktorí na území SR vlastnia licencie a pracujú v tomto programe.

Statický protiposudok

Bratislava, 25.9.2015. Médiá jedno po druhom oznamujú verejnosti, že Apollo biznis centrum 1 ohrozuje na životoch tisíce ľudí. Tieto noviny sme nikdy čítať nemuseli. Stačilo, ak by bol ku spomínamému statikovi pripojený aj druhý nezávislý tím, ktorý by správnosť výpočtov overil. Nezávislé overenie je bežná prax v zavedených zahraničných projektových firmách a po týchto udalostiach sa začína zavádzať takéto overovanie konečne aj u nás.

Pri nákladoch na stavbu s úžitkovou plochou 44 000 m2 cena za takýto posudok predstavuje doslova drobné. Ak sa na problematiku pozeráte z pohľadu investora, mali by ste zvážiť protiposudok statického výpočtu nezávislou firmou. Pre niekoho sú to najlepšie investované financie v živote. Pre niektorých to môžu byť zbytočné výdavky naviac, nepoužiteľná budova a riskovanie životov mužov a žien, ktoré sa už nemusia vrátiť ku svojim rodinám.

Firma STADING s.r.o. Vám zhotoví druhý nezávislý statický posudok stavebnej konštrukcie, vďaka ktorému budete lepšie spávať a uistíte sa, že vaša vízia neskončí v troskách. Tu sa opäť dostávame k výhodám používania programu STAAD.Pro v našej firme.

Je múdre používať nielen inú statickú kanceláriu ale aj iný výpočtový program pre potvrdenie správnosti výsledkov. V tomto prípade je pravdepodobnosť vysoká, že u nás sa stretnú oba faktory.

Statická optimalizácia

Ďalšia forma statického protiposudku, ktorý sa objavuje na našich stoloch je optimalizácia konštrukcie. Ako výsledok protiposudku z našej strany môže byť, že konštrukcia vyhovuje nárokom medzných stavov pre únosnosť aj používateľnosť, ibaže… ich rezerva je natoľko veľká, že existuje reálna možnosť na výstavbe ušetriť značné zdroje. Je dôležité zdôrazniť, že vo firme STADING sa nikdy netlačí na limit konštrukcie. Šetrenie na nosnej konštrukcii nepatrí k múdrym rozhodnutiam pokiaľ nie je prvý návrh konštrukcie výrazne predimenzovaný. Aj toto sa však pri niektorých návrhoch stáva.

Druhou formou otpimalizácie a záverom nášho protiposudku môže byť, že napriek vyhovujúcemu návrhu aj rozumnej rezerve v únosnosti konštrukcie, existuje možnosť ušetriť zdroje v zmene konštrukčného riešenia. Statický posudok od firmy STADING Vám inými slovami súčasne pomôže skonzultovať aj vhodnosť zvoleného pracovného postupu, typu konštrukcie a výberu materiálov.

Jedným z mnohých príkladov z praxe je návrh veľkorozponovej oceľovej konštrukcie, ktorá bola z hľadiska únosnosti v poriadku, bez prehnaných dimenzií konštrukčných prvkov, avšak neprakticky rozdelená na montážne celky. Cena výroby aj materiálu bola optimálna ale pre transport na miesto stavby by bolo potrebné zabezpečiť prejazd nadrozmernej prepravy a vyžiadať povolenia od SSC, polície a podobne. Pritom na ušetrenie financií stačilo len viac plánovať vopred.

Cena za statický posudok

Bez ohľadu na to, či ide o protiposudok, konzultáciu, návrh alebo posúdenie existujúceho diela, tvoríme cenovú ponuku po obhliadke a naštudovaní podkladov. Cenová ponuka sa ku Vám dostane do piatich pracovných dní, väčšinou však do 48 hodín.

Pri konzultáciách s Vami sa budeme venovať odpovediam na otázky, ktoré ovplyvnia vývoj konštrukcie a Vaše náklady na výstavbu rádovo viacej ako sú náklady na projekčné práce. Takým príkladom je plánovanie skutočnej životnosti konštrukcie, nákladov na údržbu počas životnosti, vízie na expandovanie výstavby a tým aj priťaženia v budúcnosti, rezervy na korozívne úbytky, prepravné možnosti, manipulačné možnosti a minimalizácia času potrebného na výstavbu. Toto všetko sa dá naplánovať a zohľadniť.

Pri naceňovaní prác v našej spoločnosti sa nikdy nepýtame na „Váš budget“. Podľa nášho presvedčenia je cena za kvalitnú prácu rovnaká vždy a aj keď máte rozpočet na výstavbu veľkorysý, ponuka sa nemá odvíjať úmerne k nemu.

Ak Vás zaujal náš prístup k remeslu, pokojne si vyžiadajte nezáväznú cenovú ponuku vo formulári nižšie alebo nás kontaktujte akýmkoľvek iným spôsobom. V ďaľšom kroku, po prvej konzulátcii, je už potom plne na Vás, či sa rozhodnete s nami spolupracovať. Ďakujeme za Váš čas strávený na našom webe.

Dajte si zdarma vypracovať nezáväznú ponuku na statický posudok

Príloha

Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Pondelok – Piatok 08:00 – 17:00
Tel: +421 (2) 44631391